Zeynep Ergun - Publications

Publications

 • Erkeğin Yittiği Yerde - Everest Yayınları / İnceleme Dizisi 2009”.
 • My Father’s House: The Function of Houses in the 18th Century English Novel. Montreux, London, Washington: Minerva Press, 1996.
 • Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından II. Dünya Savaşı’na Kadar İngiliz Detektif Yazın, Everest Publications, İstanbul, 2003.
 • Kadınlar Dile Düşünce, edited by Jale Parla ve Sibel Irzık, İletişim Publications, İstanbul 2004: “Yeni Yüzyılda Eski İngiliz Kadını”.
 • Jane Eyre (paper). Argos, Issue:18, pp. 73–79, İstanbul, 1990.
 • Virginia Woolf: Yaşam ve Yazı. Argos, Issue:17, pp. 151–154. İstanbul, 1990.
 • Mrs Dalloway: Ya da Başkaldırı: Argos, Issue:20, pp. 146–158, İstanbul, 1990.
 • The Rainbow: Kadının Arayışı: Argos, Issue:22, pp. 64–77, İstanbul, 1990.
 • Charlotte Brontë: Tutkulu Bir Kişilik: Argos, Issue:23, pp. 60–63, İstanbul, 1990.
 • Victoria Döneminde Roman ve Okuru: Argos, Issue:25, pp. 57–60, İstanbul, 1990.
 • Kurmacanın içindeki Kurmaca: Argos, Issue:26, pp. 50–60, İstanbul, 1990.
 • Lack of Communication in Dickens’s Hard Times: Litera, Volume 10, pp. 19–46, Istanbul University Press, Istanbul, 1991.
 • Mary Shelley ve Yaratma Uğraşının Tehlikeleri: Kuram, Volume 2, pp. 63–70, Kur Publications, İstanbul 1993.
 • The Picture of Dorian Gray: The Genesis of a Painting: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Publication, İstanbul 1995.
 • Sanatı Yitirme Kaygısı: Yeni Hayat Üzerine Bir Deneme: Cumhuriyet, Kitap Eki, Issue 256, pp. 14–16, Yeni Gün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1995.
 • ’Koşucu’: Etkinlik ve Edilgenlik Sorunları: Peride Celal’e Armağan, edited by Selim İleri, Oğlak Armağan Kitaplar, pp. 152–158, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., İstanbul 1996.
 • Robinson Crusoe’da Ev Kavramı: Nar: Edebiyat Ürünleri Dergisi, Issue:12, pp. 66–78, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., İstanbul 1996.
 • Order Restored: A Study of Wilkie Collins’s The Moonstone: Litera, Volume 12, pp. 99–135, Istanbul University Press, Istanbul, 1998.
 • Sanatı Yitirme Kaygısı: Orhan Pamuk’u Anlamak, derleyen Engin Kılıç, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, pp. 247–264
 • The Misfits (book): Yayına hazır makale, Stand Magazine Ltd., Cambridge University Press, Shaftsbury Road, Cambridge

Read more about this topic:  Zeynep Ergun

Other articles related to "publication, publications":

Online Newspaper - Online-only Newspapers
... But even print media is turning to online only publication ... regional or national online-only newspapers - publications that do original reporting, rather than just commentary or summaries of reporting from other publications ... websites such as CNET, TechCrunch, and ZDNet started as web publications and enjoy comparable readership to the conventional newspapers ...
The College Of New Jersey - Campus Life - Publications
... category (the highest category) for collegiate news publications at the New Jersey Press Association awards ... The Seal is TCNJ's yearbook, which has been in publication since 1911 ... TCNJ Magazine is another publication, covering both current campus life and alumni affairs ...
John Walvoord - Selected Publications
... The Final Drama Fourteen Keys to Understanding the Prophetic Scriptures, Kregel Publications (1998), ISBN 0-8254-3971-X Every Prophecy of the Bible, Cook Communications (1999), ISBN 1-56476-758-2 The ... Price) Kregel Publications (1999), ISBN 0-8254-3552-8 Major Bible Prophecies, Zondervan Corp ... ISBN 0-89957-361-4 Prophecy in the New Millennium, Kregel Publications (2001), ISBN 80-254-3967-1 ...
Bryan, Texas - Media - Publications
... newspaper) The Battalion (Texas A M) The Press Insite Magazine (Local magazine - monthly publication) ...

Famous quotes containing the word publications:

  Dr. Calder [a Unitarian minister] said of Dr. [Samuel] Johnson on the publications of Boswell and Mrs. Piozzi, that he was like Actaeon, torn to pieces by his own pack.
  Horace Walpole (1717–1797)